Prosinec 2012

Významné nekovy

21. prosince 2012 v 19:46 | Pavlína Maňasová
Významné nekovy
Uhlík: -vyskytuje se volný i ve sloučeninách
-čistý se vyskytuje ve 2modifikycích
-Diamant-tvrdý, nevede elektrický proud
-výroba šperků
-Grafit: -měkký, vede elektrický proud
-Uhlík po vodíku tvoří nejvíce
-Vyskyruje se v uhličitanech jako nerost
-používá se na výrobu elektrod a tužek
-k uměle vyrobeným formám uhlíku patří: saze(výroba pneumatik), koks(palivo), aktivní uhlí(živočišné uhlí)
Síra: -žlutá, pevná látka, nerozpustná ve vodě,špatný vodič tepla a elektřiny
-vyskytuje se volne i ve sloučeninách
-tvoří 8atomů molekul S8
-výroba kyseliny sýrové,zápalky, sloučeniny sýry, insekticidů(hubení hmyzu),výbušnin
Fosfor: -výskyt:pouze ve sloučeninách
-rozlišujeme 3typy: býlý: -nejreaktivnější, pevná samostatná látka
-musí se uchovat pod vodou
-mimořádně jedovatý
-smrtelná dávka pro dospělého člověka= 0,15g
-používá se k výrobě zápalných prostředků a k výrobě sloučenin f
Červený: -není samozápalný
-jedovatý, ale méně reaktivní než bílí
-k výrobě zápalek
Černý: -nejstálejší, velmi málo reaktivní

Halogeny

21. prosince 2012 v 19:45 | Pavlína Maňasová
Halogeny
-prvky 17.skupiny PSP-fluor(plyn, chlor(plyn), brom(kapalina), jod(pevná l.)
-oběveny 18.-19.století
-název podle hals(sůl) a gennao(tvořím)-jsou vaany v řadě sloučenin jako soli
-vnější vrstva-7valenčních elektronů
-tvoří2atomové molekuly F2, Cl2, Br2, I2
-všechny prvky jsou vysoce reaktivní,drážlivé l., jedovaté se zápachem
-slučují se téměř všemi prvky, kromě vzácných plynů, neochotně taktéž reagují s kyslíke a dusíkem
Fluor: -slabě zelenožlutý(nažloutlý)značne jedovatý plyn, leptá sklo
-v zemské kůře,součástí kostía zubní skloviny, přidává se do zubní pasty-nekde do vody jako prevence zubního kazu, k výrobě plastů(telefonů)
Chlor: -žlutozelený,jedovatý, dráždivý, nepříjemně zapáchající plyn
-leptá sliznici, za 1.atomové války-plynná otravná látka,v zemské kůře, v krevní plazmě a žaludeční šťávě, k výrobě kyseliny chlorovodíkové- antebakteriální prostředek do bazénu a k dezinfekci pitné vody
Brom: -červenohnědá kapalina
-velmi jedovatý, silně leptá pokožku, požkozuje oči a nebezpečně dráždí sliznici
-v zemské kůře,v mořské vodě, chaluhách, slaných jezerech
-jeho sloučeniny se používají k výrobě fotografických materiálů, léčiv a barviv
Jod: -šedočerná, krystalická, pevná látka(fialová)
-se škrobem poskytuje intenzivně modré zbarvení
-jeho sloučeniny se používají při výrobě fotografických materiálů, léčiv a barviv
-5%ethanolový roztok jidu- jodova tiktura se používá jako dezinfekční prostředek, na ošetření malých povrchových ran
-ve štítné žláze-vyrábí hormony-řídí spotřebu energie v každé buňce, jeho nedostatek může vést k vážným zdravotním problémům a může také ovlivnit inteligenci-klade se v potravinách na něj důraz

Kovy

21. prosince 2012 v 19:44 | Pavlína Maňasová
-rozlišujeme: - hutoty (sodík, hořčík, hliník) a těžké (železa, měď, olovo, rtuť)
-stálosti na vzduchu a ve vlhkém prostředí na ušlechtilé(platina, zlato, stříbro) a neušlechtilé(hořčík železo, zinek)
-dostupnosti a ceny na drahé(platina, zlato,stříbro)a ostatní(železo, hliník, zinek)
-Železo: - stříbrolesklý, pevný, magnetický kov
- Na vzduchu málo odolný a podléhá korozi
- vyrábějí stroje, nářadí, různé konstrukce
-Hliník: -stříbrolesklý kov s malou hustotou
-dobrý vodič
-na vzduchu stálý
-z něj nejdůležitější odlehčené konstrukce, elektrické vodiče a lehké slitiny(dural)
-Měď:- černohnědý kov
-velká hustota- na vzduchu stálý
-patří mezi nejlepší vodiče elektrického proudu a tepla- využívá se při výrobě elektrických vodičů, chladičů a varných nádob
-základní služka slitin(mosaz, bronz Cu+Sn)
Zinek: -šedobílí kov
-snadno tavitelký
-zdroj elektrické energie v autoobilech, pájky
Cín: -stříbrolesklý kov, na vzduchu stálý
-snadno tavitelný
-bronz a pájky


Stříbro: -stříbrolesklý kov, na vzduchu stálý
-uplatňuje se při výrobě elektrických kontaktů a šperků, je vázáno ve sloučeninách pro výrobu fotomateriálů
Zlato: -žlutý, lesklý a kujný kov, na vzduchu stálý
-šperky a elektrické součástky, v zubním lékařství
Hořčík: -šedobýlý, hořlavý kov, na vzduchu málo stálý
-součástí sitin(dural Al+Mg)
Rtuť: -kapalný, stříbrolesklý kov
-teploměry, v zubařství

Kovy, Polokovy a Nekovy

21. prosince 2012 v 19:44 | Pavlína Maňasová
Kovy, Polokovy a Nekovy
Kovy: -vlastnosti: -tepelná a elektrická vodivost
-kovoý lesk
a) kujné b) tažné (dají se záhnout)
-slitiny kovů: -směsy kovů
-připravují se tuhnutím roztavených směsí, kovů
-na rozdíl od čistých kovů-lepší vlastnosti
-bronz: -nejznámější slitina mědi a cínu
-oproti samostatné mědi a cínu je tvrdší
-ocel: -směs železa a jiného kovu
-odolnější než železo
-koroze kovu: -pomalé změny probíhající na povrchu kovu vlivem vnějších podmínek jak je voda nebo kyslík
-rez- na vzduchu
Nekovy: -nemají vlasnisti kovů
-20 prvků PSP: kyslík, dusík, chlor, uhlík, síra
Polokovy: -pvky s některými vlastnosti kovů a nekovy
-křehké nejsou kujné
-malá elektrická vodivost
-výroba polovodičů
-křemík (Si), germánium (Ge